GT digital aerials - helping you get signal everytime

07813 601524
01352 755431

Fully Qualified Registered
Digital Installer
(reg. No. 18265909)

Certification mark - digital - registered installer

Croeso i GTdigital

Mae GTdigital yn fusnes sydd yn darparu gwasanaeth gosod, cynnal a chywiro systemau erial a lloeren i gwsmeriaid yn Swydd Caer, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Mae gosodwyr GTdigital wedi eu gwirio gan y CRB a chymhwyster RDI. Mae ein gwaith a’r cyfarpar a osodir yn cyraedd ac yn well na’r safonau’r diwydiant a osodir gan yr RDI.

Perchennog y cwmni yw Gethin Thomas ac mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad yn y proffesiwn gosod systemau erial a lloeren wedi gweithio’n flaenorol i’r R.A.F. Mae croeso i chwi drafod eich gofynion yn uniongyrchol gyda Gethin.

Am gyngor arbenigwr rhad ac am ddim neu os am bris rhowch alwad i ni ar 07813601524.